TRASAADRIA

Nadzor, projektiranje i vođenje građevinskih projekata.

NADZOR

Kompletan stručni nadzor nad kvalitetom izvedbe projekata, temeljem uvjeta ugovora, tehničkih propisa i pravila struke uz aktivno prisustvo na gradilištu.

PROJEKTIRANJE

Poslovi na izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, kao i utvrđivanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te projekta postojećeg stanja građevine.

VOĐENJE PROJEKATA

Planiranje, praćenje i kontroliranje svih dijelova projekta, te savjetovanje svih sudionika projekta s ciljem kvalitetne izvedbe projekta unutar zadanih rokova.

Kontaktirajte nas


Ako ste zainteresirani za suradnju ili imate bilo kakva pitanja vezana za naša područja rada i aktivnosti, kontaktirajte nas i odgovoriti ćemo vam u najkraćem roku.