Rekonstrukcija – dogradnja postojećeg objekta Bubamara dječjeg vrtića Sisak Stari u Sisku


Opis projekta

Pružanje usluge kompletnog stručnog i obračunskog nadzora, te usluge koordinatora II zaštite na radu na projektu „REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA BUBAMARA DJEČJEG VRTIĆA SISAK STARI U SISKU na lokaciji SISAK, k.č. 1685/38, K.O. Sisak Stari“. Građevina se sastoji od dva dijela: veznog hodnika širine 237 cm, koji povezuje postojeći sa novim objektom nove zgrade, te nove zgrade brutto površine 226 m2. Nadzirani su sljedeći radovi:

1.Građevinsko-obrtnički radovi

2.Vodovod i kanalizacija

3.Elektroinstalacije

4.Strojarski radovi i oprema

Naručitelj

GRAD SISAK

Bruto površina

226,00 m2

Vrijednost izvođenja radova

1.600.000,00 kn bez PDV-a

Trajanje

od 04.2019. do 09.2019.