Opis projekta

Pružanje usluge o obavljanju poslova kompletnog stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na projektu Semaforsko križanje D36 – Interspar, pristupna cesta i parkiralište na “Ciglarskoj grabi“ u Sisku. Nadzirani su sljedeći radovi:

1.Građevinsko-obrtnički radovi

2.Elektrotehnički radovi i oprema

3.Geodetska kontrola

Naručitelj

GRAD SISAK

Trajanje

od 06.2017. do 08.2017.